מבט אחר קץ לפחד

Share on facebook
Share on whatsapp

אדם יצירתי המחזיק בתפיסות עולם יצירתיות המסוגלות לשנות מציאות על פי שינוי במחשבה ולחולל ניסים , אינו יכול להשאיר לעצמו את הידע, אלא יש להביאו לידיעת שאר בני האנוש וזאת מתוך חובת האמונה והמצפון.

נס הוא לאו דווקא סיטואציה הנראית לעין אלא אותה תחושה נפלאה המתרחשת בפנים מוקרנות החוצה מאירה ומוקירה גם יחד.

אדם שתפיסת עולמו צרה ותכונת אגו המרפדת אותו אינו יכול להתחיל בשינוי תפיסתו אל קודם יהיה מודע להווייתו, מהותו ומטרתו. יציאת האני מתפיסת המרכז לכיוון התבוננות הפריפריה באותם מעגלים חברתיים הסובבים אותו, כאשר המעגלים מתרחבים ומרחקים נדע שהאגו גם כן מתרחק  .

האגו מתפקידו לנהל את האנושות ביד רמה, ובל נטעה שהאגו מתמוסס מבלי להיבנות מחדש. קיימת לו תכונה טבעית משלו  הוא יודע לצלול, לאגור כוח ולחזור בתפיסות ובמסכות שונות כדי לתעתע, ומכאן מתחילה העבודה העצמית- הטרנספורמציה לחיים שמחים. 

האם עצרתם פעם לחשוב ממה אתם פוחדים?

מהו הפחד וכיצד הוא צץ? מדוע משתק אותנו?

האם הכרתם את פחדכם? כיצד אנו התייחסנו אליו?

הבריחה מפחד מצמיחה רעיונות ודימויים, הסיבה האמתית לפחד היא אי הרצון לעמוד מולו.